Vestuvių planuotojos užduotys organizuojant šventę

Pagrindinės mano, kaip vestuvių planuotojos, užduotys

Justina Vasiljevaitė

1/31/20233 min read

Pažinti + išgirsti + išpildyti

Tai yra mano pagrindinė taisyklė su pora kuriant jų šventę. Tai, ką skaitote mano įrašuose, tai yra mano nuomonė, mano požiūris ir mano vertybės. Negarantuoju, kad kiti dirba taip pat. Galiu tik teigti apie savo komandos darbą ir pastangas kiekvienam suteikti nepamirštamą patirtį ir emocijas.

Biudžeto įvertinimas, jo pasiskirstymas. Neretai poros pradėdamos dėlioti viziją ir biudžetą net neįsivaizduoja rinkos kainų, bando jas nuspręsti patys, taip sudarydami blogą ir iškreiptą šventės biudžeto dalį. Svarbu tinkamai įvertinti norimas paslaugas, prioritetus šventėje.

Šventės vizijos, stilistikos kūrimas, jos apibendrinimas. Kuriama šventės emocija kartu su pora tiksliai apsibrėžiant kokios šventės nori jie. Pagal tai kuriama šventės stilistika, ruošiami dekoro pasiūlymai.

Tiekėjų paieška, kuri atitinka poros poreikius. Nėra paslaugos tiekėjų tinkamų visiems. Visi turi skirtingas stilistikas, skirtingus požiūrius, skirtingus charakterius. Todėl labai svarbi užduotis pažinti porą taip, kad galėčiau tinkamai parinkti ir pasiūlyti komandos narius. Stengiuosi atrinkti po 2-3 pasiūlymus, kuriuos įvertinę jaunieji nusprendžia su kuo keliausime pokalbiui ir pažinčiai. Visi tiekėjai yra ieškomi individualiai.

Dalyvavimas daugumoje susitikimų su tiekėjais. Taip suteikiamas komfortiškas pokalbis jaunųjų porai ir tam, kad iš arti ir pirmų lūpų žinoti pokalbio detales.

Komandos kūrimas. Bendravimas su kiekvienu tiekėju asmeniškai, jų supažindinimas vieni su kitais, bendrų darbų aptarimas su komanda, sprendimai dėl šventės eigos nedalyvaujant jaunųjų porai. Ypatingai dėl techninių, organizacinių klausimų (lokacijos, laikai, patalpų niuansai, išdėstymas, svarbūs dalykai jaunavedžiams).

Moralinis jaunųjų palaikymas ir streso valdymas. Prasidėjus vestuvių planavimui apima didelė džiaugsmo emocija, tačiau su ja pasibeldžia ir stresas su begalę klausimų Ar tai geras sprendimas? Ar mūsų neapgauna? Kaip išsirinkti tiekėją? Kiek tai kainuoja? Ką pasakys tėvai? Kodėl taip darė draugė sao vestuvėse? Planuotojos užduotis suvaldyti nerimą, išklausyti poros nuogąstavimus, kaip įmanoma labiau pažinti juos ir pasiūlyti šventės detales atitinkančias poras. Visos poros ir jų meilės istorijos yra unikalios ir skirtingos.

Iki smulkmenų sudėlioti dienos planą jauniesiems, dienos planą komandai. Kartu su komanda sudarome dienos planą, tai svarbi dalis, kai reikia sužinoti kiekvieno tiekėjo darbo laiką (pvz.: kiekvienas glow up meistras skiria skirtingą laiką aptarnavimui). Pagal tai sudarius dienos planą su jaunaisiais aptarti kiekvieną detalę, jų lūkesčius kiekvienoje šventės dalyje - kiek juos fotografuosime pasiruošime, kaip juos pasitiksime šventės vietoje - audringais plojimais ar jaunavedžiai grįžę paprastai įsilies į minią ir kitas detales. Tokios detalės yra pačios svarbiausios ir labiausiai suteikiančios ramybės jausmą porai, svečiams ir komandai. Visas papildytas detalėmis planas yra išsiunčiamas kiekvienam komandos nariui, atliekamas mini teambuilding'as, nes laiške supažindinami vieni su kitais ir gali bendrauti individualiai. Smagu matyti, kaip komandos kooperuojasi kelionei arba susitaria asmeniškai dėl geresnio rezultato ir be manęs.

Vestuvių ryto pradžios užtikrinimas. Užtikriname glow up pradžią. Patikriname suknelę, pagal poreikį ją išsigariname. Pristatome nuotakos puokštę jeigu vyksta pasiruošimo fotosesija. Perduodamas "Poros rankinis bagažas", kuriame jaunieji ras viską, ko gali prireikti šventės dieną ir galėtų pasirūpinti savimi - nuo siūlų iki batų tepalo, nuo pūkų surinkėjo iki gaivinančios veido kaukės kitam rytui. Pagalba pasiruošime. Pagalba porai aprangos apsivilkime, rūbų nupūkavimas. Pagal poreikį visi jaunųjų daiktai pernešami į automobilį. Užtikrinamas jaunųjų išvykimas iš pasiruošimo vietos.

Svečių pasitikimas ceremonijos vietoje, eigos papasakojimas. Kiekvieno svečio pasitikimas ceremonijos vietoje, susipažinimas, papasakojama kaip vyks ceremonija, kaip teisingai susėsti. Papasakojama, kad stebėtų šventės koordinatorės kvietimą išeiti į lauką.

Jaunųjų pasitikimas ceremonijos vietoje. Pasitinkama pora, dar kartą peržvelgiama jų apranga, makiažas, grimas, plaukai, puokštė. Išpustoma suknelė. Suteikiama ramybė, susikaupimo laikas.

Ceremonijos koordinavimas. Žiedų nunešimas kunigui. Svečių įleidimas į bažnyčią, svečių paprašymas išeiti į lauką, papasakojama tolimesnė eiga, išdalinami žiedlapiai, su aplodismentais pasitinkami jaunieji.

Sveikinimų koordinavimas po ceremonijos. Su fotografais bei operatoriais išrenkama geriausia vieta sveikinimams, perimamos visos dovanos iš jaunųjų. Svečių paraginimas pasivaišinti putojančiu vynu.Pagalba svečiams, jauniesiems. Svečiams po ceremonijos ir sveikinimų papasakojimai apie tolimesnę Pasitikimas svečių šventės vietoje. Pristatomi nakvynės planai. Supažindinimas su vakaro eiga. Kvietimas numatytoms veikloms iki jaunųjų atvykimo. Pagalba iškilus problemoms.

Vakaro koordinavimas. Nenutrūkstama komunikacija su komanda, užtikrinimas darbų ir programos eigos. Pagalba tėveliams pasiruošiant kalboms, įteikimams dovanų, staigmenų įgyvendinimai. Pagalba jauniesiems ir komunikacija su jais apie tai kas kada vyks, paruošimas kalbų, dovanų.

Sklandžios šventės pabaigos užtikrinimas. Kitos dienos koordinavimas pagal poreikį. Vakare dirbame dažniausiai iki 01 - 02 val. ryto. Tačiau atsitikus gyvenimui dirbame tiek, kiek reikia.